Termeni şi condiţii

 

CONDIȚII GENERALE DE TRANSPORT

1 Aplicabilitatea Condițiilor Generale de Transport

1.1 Pasagerii se obligă să respecte Condițiile Generale de Transport
și prevederile în vigoare ale Legii Transporturilor din România și a celorlalte state prin care pasagerul călătorește.

1.2 Transportatorul și agențiile partenere nu-și asumă nicio responsabilitate în cazul în care un pasager nu respectă prevederile mai sus menționate.

2.1 Prevederile legale referitoare la contractele de transport definesc cazurile în care transportatorul este eliberat de orice răspundere.

2.2 Voucherele de călătorie returnate reprezintă acele vouchere pentru care se returnează clientului contravaloarea în condițiile din „Regulamentul privind Anularea și Reprogramarea voucherelor de călătorie”, în cazul în care clientul renunță la călătorie parțial sau integral.

2.3 Data plecării este considerată a fi data la care se începe călătoria din Romania și care este înscrisă pe voucherul de călătorie.

3 Vouchere / Valabilitate / Rezervări

3.1 Voucherul de călătorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane și trebuie să fie prezentat la cererea personalului firmei sau a autorităților abilitate să facă controale.

3.2 Valabilitatea voucherului începe de la ora și ziua plecării înscrisă pe acesta și se termină la ora și data sosirii specificată pe voucher.

3.3 Renunțarea la călătorie și returnarea voucherului nu poate fi făcută decât de către agenția care a emis voucherul, cu respectarea regulamentului aplicabil în astfel de cazuri.

3.4 Orice modificare a orei sau datei de călătorie trebuie anunțată și operată pe voucher la o agenție parteneră B&B Ilan Travel, plătindu-se taxele aferente, conform „Regulamentului privind Anularea și Reprogramarea voucherelor de călătorie”.

3.5 În momentul cumpărării voucherului nu se pot rezerva și locuri preferențiale. Acestea sunt aleatoriu ocupate.

3.6 Asigurarea locului în autocar este garantată în momentul achiziționării voucherului de călătorie.

 

3.7 Cumpărarea de vouchere cu tarife promoționale și cu dată fixă de întoarcere nu se pot modifica.

3.8 În cazul reprogramării datei călătoriei, aceasta se va face doar în limita locurilor disponibile pentru data solicitată.

3.9 Numai agențiile partenere și personalul B&B Ilan Travel autorizat sunt abilitați să facă modificări pe voucherele de călătorie.

4 Pierderea voucherului / Anularea / Reprogramare/ Despăgubiri

4.1 În cazul pierderii, distrugerii sau furtului voucherului de călătorie, este recomandabil ca pasagerul să anunțe agenția emitentă, iar în momentul îmbarcării să prezinte un document de identitate din care să rezulte datele de identificare menționate în voucher.

4.2 Unele tarife speciale sunt emise cu condiții ce pot restricționa sau interzice modificarea rezervării și pot limita cuantumul restituirii în cazul anulării sau neefectuării călătoriei. Pentru detalii vă rugăm să contactați agențiile partenere sau personalul B&B Ilan Travel.

4.3 Valoarea penalizărilor în cazul anulării sau reprogramării călătoriei, sunt prevăzute în Regulamentul privind Anularea și Reprogramarea voucherelor de călătorie.

4.4 În niciun caz sau situație invocată, pasagerului nu i se poate restitui mai mult de 100 % din valoarea voucherului de călătorie.

4.5 Prețul voucherului este conform tarifelor în vigoare din ziua emiterii.

4.6 Pasagerul trebuie să verifice dacă voucherul are înscrise corect datele sale de identificare, precum și orarul și data călătoriei.

4.7 B&B Ilan Travel nu se face vinovată de datele eronat introduse în cazul emiterii de vouchere de călătorie.

4.8 Voucherele emise la tarife promoționale și ofertele speciale au condiții diferite în ce privește anularea sau reprogramarea.

4.9 Cererile de returnare, cererile de despăgubire și/sau reclamațiile privind efectuarea călătoriei se vor depune în scris la sediul B&B Ilan Travel sau la agențiile partenere de unde a fost cumparat biletul într-un interval de maxim o lună de la data plecării trecută pe voucherul de călătorie.

5.1 Un bagaj de dimensiuni mici, în limita a 5 kg, este admis la transport în autocar, ca bagaj de mână. Bagajele de mână trebuie depozitate în spațiile special amenajate din autocar (nu sub scaune sau pe intervalul dintre ele).

5.2. B&B Ilan Travel nu își asumă nicio responsabilitate pentru transportul bagajelor de mână. Aceasta revine în întregime pasagerului, în afara cazului în care deteriorarea este din vina transportatorului și poate fi dovedită de pasager.

5.3 B&B Ilan Travel nu este responsabilă în cazul pierderii sau deteriorării de bunuri și obiecte de valoare cum ar fi (bani, bijuterii, obiecte de artă, camerele foto, video, computere, etc), aflate în bagajul de mână al pasagerilor.

5.4 Responsabilitatea pentru furtul, pierderea sau deterioarea bagajelor transportate în cala de bagaje, altele decat bagajele de mână, revine B&B Ilan Travel sau companiei autorizate de către aceasta să efectueze transportul, numai în cazul în care acestea se produc din neglijența intenționată a echipajului autocarului, care va trebui dovedită de reclamant. Despagubirea în astfel de cazuri este în limita a 100 EUR, cu exceptia bunurilor menționate la pct. 5.3.

5.5 Pasagerii au obligația să depună orice reclamație referitoare la pierderea / furtul sau deteriorarea bagajelor, imediat după sosire. Orice reclamație ulterioară nu va mai fi luată în considerare.

5.6 Este recomandabil ca pasagerul să dețină o asigurare de bagaje.

5.7 În costul voucherului este inclus transportul unui bagaj de cală care nu trebuie sa depășească 25 kg. Transportul bagajelor care depășesc cantitatea maximă admisă se taxează conform Regulamentului privind taxarea bagajelor și nu este garantat decât în limita spațiului disponibil

5.8 Nu este permis transportul animalelor.

5.9 Este strict interzis, transportul în bagaje de: droguri, substanțe explozive sau toxice, arme, muniție, tuburi de oxigen sau gaz, butelii sau orice alte substanțe caustice periculoase, a operelor de artă de patrimoniu fără autorizațiile necesare, precum și alte obiecte și substanțe prin care se încalcă legile în vigoare pe teritoriul României.

5.10 Toate bagajele, inclusiv bagajele de mână trebuie să fie etichetate astfel încat să se vadă clar cui aparține acel bagaj.

6 Întârzieri / Anulări / Modificări

6.1 B&B Ilan Travel nu își asumă nicio responsabilitate pentru întârzierile curselor aeriene și/sau pentru pierderile suferite de către călător, ca urmare a acestor întârzieri. Orele de sosire depind de nivelul de trafic și de ambuteiaje, de timpul de control al autorităților abilitate și de condițiile meteorologice.

6.2. B&B Ilan Travel are dreptul, oricând, să anuleze o cursă în cazul amenințării sau existenței unui război, conflict armat, atac terorist, blocadă, grevă, condiții meteorologice nefavorabile, mișcări sociale, probleme tehnice ale autocarului sau alte circumstanțe ce ar putea fi un impediment pentru efectuarea călătoriei.

6.3 Transportatorul își rezervă dreptul de a modifica tarifele sau orarele de circulație cu anunțarea prealabilă a pasagerilor.

6.4 Plecările din Aeroportul Otopeni pot suferi modificări de până la 45 de minute datorită întârzierilor avioanelor și de timpul necesar preluării bagajelor de către pasageri.

7 Transportul persoanelor cu handicap

7.1 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 181/2011, transportatorul declară că autocarele/mijloacele de transport folosite în desfășurarea activității sale nu sunt proiectate corespunzător astfel încât să asigure transportarea în deplină siguranță a persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

8. Responsabilitatea pasagerului

8.1 Pasagerul care cumpără un voucher de călătorie este responsabil față de B&B Ilan Travel de orice pagubă produsă.

8.2. Copiii sub 14 ani trebuie să călătorească însoțiți de un adult.

8.3. Copii sunt acceptați la bordul autocarelor numai supravegheați de către adulți sau în cazul în care dețin un act notarial care dovedește acceptul părintelui sau tutorelui pentru efectuarea călătoriei.

9 Obligațiile pasagerului

9.1. Este interzisă folosirea aparatelor personale de radio, casetofoanelor, mini TV, video sau a instrumentelor muzicale în autocar. Utilizarea unui walkman sau a unui CD player este permisă numai în condițiile în care volumul sunetului nu deranjează ceilalți pasageri.

9.2. Este intrezis pasagerilor: deteriorarea sau murdărirea autocarului, consumul de bauturi alcoolice, obstrucționarea în orice fel a conducătorului auto sau a celorlalte persoane din echipaj în îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor specifice, cauzarea de neplăceri sau disconfort călătorilor din autocar sau altor participanți la trafic.

În cazul în care comportamentul pasagerilor nu este conform acestei prevederi, B&B Ilan Travel sau compania autorizată să efectueze transportul, poate interzice pasagerului efectuarea sau continuarea călătoriei, fără ca acesta să aibă dreptul la o despăgubire sau rambursare ulterioară a contravalorii voucherului achitat.

9.3 Transportatorul are dreptul de a refuza transportul sau de a-l întrerupe fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului voucherului, în cazul în care pasagerul nu respectă condițiile contractului de transport, încalcă legile pe teritoriul României, în cazul în care este într-o stare care indică o boală contagioasă, are un comportament

necivilizat în autocar sau față de ceilalți călători și pune în pericol siguranța celorlalți călători tulburând astfel călătoria.

9.4 Este interzis fumatul în autocarele B&B Ilan Travel.

B&B Ilan Travel este autorizată să ceară pasagerilor care încalcă această regulă sau sfidează cererea de a nu fuma, să coboare imediat din autocar fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului

9.5 Este responsabilitatea pasagerului să se asigure că deține toate documentele de călătorie necesare intrării, tranzitării sau staționării pe teritoriul unei țări străine cum ar fi pașaport, vize, adeverință medicală. Dacă pe parcursul călătoriei, pasagerului i se refuză dreptul de a intra sau a tranzita o țara pentru că nu este în posesia documentelor corecte de călătorie, toate consecințele, inclusiv toate daunele suferite de B&B Ilan Travel, cad în responsabilitatea și vor fi suportate de către pasager, fără ca aceasta să poată beneficia de vreo returnare integrală sau parțială a contravalorii voucherului de călătorie.

9.6 Pasagerii sunt obligați să se prezinte la punctul de îmbarcare cu cel puțin 20 de minute înainte de ora plecării. Înregistrarea pasagerilor se încheie cu 10 minute înainte de ora plecării. Pasagerii care se prezintă la autocar cu mai puțin de 10 minute înainte de ora plecării riscă să își piardă rezervarea pentru locul din autocar, fără a beneficia de returnarea integrală sau parțială a tarifului de călătorie. Orice întârziere, atrage responsabilitatea unilaterală a pasagerului întârziat.

9.7 În cazul opririlor regulate de pe traseu, pasagerii sunt obligați să se întoarcă la autocar în timpul anunțat înainte de oprire. În caz contrar, autocarul va pleca din stație fără pasagerii care nu s-au prezentat, B&B Ilan Travel neasumându-și nicio responsabilitate pentru consecințele

9.8 Pe tot parcursul călătoriei călătorul trebuie să respecte condițiile și regulile de siguranță la bordul autocarului, reguli ce sunt afișate sau i se vor înmâna călătorului de către echipajul B&B Ilan Travel.

9.9 Sesizările / reclamațiile privind îndeplinirea de către B&B Ilan Travel a contractului de transport cu pasagerul, trebuie depuse în scris în cel mai scurt timp, dar în cel mult o lună de la data călătoriei, fie la sediul firmei, fie pe mail la adresa office@bbilantravel.ro .

9.10 Dacă, pentru indiferent ce motiv, B&B Ilan Travel nu poate îndeplini sau nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, va găsi soluția cea mai bună de remediere a situației sau o alternativă pentru transport, în măsura în care acest lucru este posibil și la costuri rezonabile.

9.11 B&B Ilan Travel isi rezerva dreptul de a verifica, fotocopia sau inregistra in orice alt fel documentele de calatorie ale pasagerilor. In cazul in care pasagerii nu detin documente de calatorie solicitate de autoritatile din Romania sau tara de destinatie, caz in care poate fi pasibila de amenzi, B&B Ilan Travel isi rezerva dreptul de a recupera de la pasager suma aferenta

9.12 La achiziţionarea voucherului, clientul este cel care trebuie să pună la dispoziţia agentului informaţii legate de vârstă, statut social, etc înainte de completarea voucherului de călătorie, pentru a beneficia de eventuale reduceri la tariful de călătorie. Orice pretenţii ulterioare achitării voucherului de calatorie nu vor fi luate in considerare.

9.13 Pentru a beneficia de facilităţi la transport sau de oferte în cadrul programelor de fidelizare, clienţii trebuie să posede documentele necesare/solicitate.

9.14 Pasagerii declară că au luat cunostinţă de cele prevazute la punctul 7 din prezentele condiţii.

10 Refuzul transportului. B&B Ilan Travel își rezervă dreptul de a refuza transportul atât al pasagerilor, cât și a bagajelor dumnealor în cazul în care:

  • Avem motive întemeiate să considerăm că refuzul transportului dumneavoastră este necesar din motive de securitate (de exemplu, dacă sunteţi în stare de ebrietate).
  • Avem motive întemeiate să considerăm că prezenţa dumneavoastră la bord ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea, integritatea fizică şi confortul dumneavoastră şi/sau ale celorlalte persoane aflate la bord;
  • Avem motive întemeiate să considerăm că vârsta sau starea dumneavoastră fizică sau psihică ar putea pune în pericol persoana dumneavoastră şi/sau celelalte persoane aflate la bord şi/sau bunurile acestora;
  • Starea dumneavoastră fizică, îmbrăcămintea sau comportamentul dumneavoastră înspăimântă, dezgustă sau scandalizează persoanele aflate la bord;
  • Ora decolării avionului este cu mai puţin de 90 de minute înainte de ora sosirii în Aeroportul Otopeni;
  • Nu s-a achitat contravaloarea voucherului de călătorie.

11.1 Transportatorul asigură pasagerii pentru toate vătămările corporale rezultate din deplasarea vehiculului și din prezența lor în vehicul. Asigurarea nu acoperă vătămările corporale generate din vina pasagerului sau a bagajelor transportate.​

 

Regulament privind Anularea și Reprogramarea voucherelor de călătorie

CAP.I ANULAREA

1.Pentru a anula un voucher de călătorie se trimite un email către office@bbilantravel.ro în care se menționează numele și prenumele călătorului, numărul de telefon, data și ora plecării în cursă, iar în cazul biletelor online contul unde se dorește returnarea contravalorii.

2. Voucherul de călătorie poate fi anulat GRATUIT începând cu ziua emiterii și până cu cel mult 24h înainte de data și ora plecării, restituirea contravalorii voucherului făcându-se prin virament bancar în contul călătorului în termen de maximum 7 zile pentru biletele achiziţionate online. Pentru biletele achiziționate de la sediul B&B Ilan Travel, returnarea contravalorii se va face în baza unei cereri de returnare, plata făcându-se în numerar. Pentru biletele achiziționate de la agenţiile partenere B&B Ilan Travel, returnarea contravalorii se va face la sediul agenției de unde s-a achizitionat voucherul.

3. Pentru solicitările făcute cu mai puțin de 24 ore și mai mult de 6 ore înainte de călătorie se percepe o taxă de penalizare de 50% din valoarea biletului.

4. Solicitările pentru anulare făcute cu mai puțin de 6 ore înainte de ora călătoriei nu vor putea fi luate în considerare.

CAP.II REPROGRAMAREA

1. Reprogramarea reprezintă modificarea datei de călătorie pentru voucherul cumpărat.

2. Reprogramarea se poate face GRATUIT începând cu ziua emiterii și până cu cel mult 24h înainte de data și ora plecării.

3. Reprogramările solicitate cu mai puțin de 24 h și mai mult de 6h înainte de călătorie se fac achitând o taxa de penalizare egală cu 50% din valoarea voucherului.

4. Reprogramările nu pot fi făcute cu mai puțin de 6 ore înainte de ora călătoriei.

5. Reprogramarea se va face prin RESTITUIREA biletului vechi și emiterea unui nou bilet cu noua dată de călătorie. Restituirea vechiului bilet și emiterea celui nou se va face și în sistemul de rezervări de către agentiile emitente.

6. Reprogramarea nu este posibilă în cazul biletelor online. În acest caz se anulează biletul valid conform procedurii din Cap.I, urmând apoi eliberarea altui bilet online cu data si ora călătoriei actualizate.